Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu internetowego: www.sklep.firma-sopel.pl

 

1.   
Postanowienia
ogólne.

2.   
Przetwarzanie
danych.

3.   
Dane
pobierane po wejściu na sklep.

4.   
Odbiorcy
danych.

5.   
Profilowanie
w sklepie internetowym.

6.   
Czas
przechowywania Twoich danych.

7.   
Prawa
osoby, które dane dotyczą.

8.   
Zmiana
polityk prywatności

9.   
Kontakt z
nami.

 

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich
przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są
przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki
pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Prosimy pamiętaj, że podanie
niektórych danych osobowych może okazać się konieczne np. do złożenia
zamówienia w sklepie internetowym. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega
restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u
nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań.

 

1.   
Postanowienie
ogólne.

1.1. Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest spółka
Sopel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-786)
ul. Dziecinna 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000880093, NIP: 5423425301, REGON: 388006720, kapitał
zakładowy 20 000 złotych.

1.2. Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

 

2.    Przetwarzanie danych.

 

2.1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia
konta w sklepie internetowym www.sklep.firma-sopel.pl, dzięki czemu nie musisz
przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego
formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas. Zarejestrowany klient
po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i
historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili
może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane.

 

W trakcie rejestracji prosimy o:

1.    imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia
później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu,
kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3.    e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji
związanej z zamówieniem

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod
dostawy (wymagany przez przewoźników);

5. firma – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i
zaadresowania przesyłki;

6. login i hasło

 

Podstawę prawną przetwarzania podanych nam danych osobowych stanowi w tym
przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu zawarcia i wykonania umowy
sprzedaży.

 

2.2. Formularz kontaktowy
Chcąc się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.sklep.firma-sopel.pl/kontakt
należy podać:

1. imię i nazwisko – niezbędne do weryfikacji autentyczności klienta.

2. Numer telefonu – najszybsza forma kontaktu z klientem. W przypadku
potrzeby zadzwonimy do klienta.

3. Email – możliwość kontaktu drogą elektroniczną, możliwość odpowiedzenia
klientowi.

Dane podane w formularzu
kontaktowym są przetwarzane
przez www.sklep.firma-sopel.pl .

 

2.3. Złożenie
zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych
do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych
Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy
rejestracji.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia
dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres siedziby (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod
pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;

2. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod
pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod
dostawy (wymagany przez przewoźników);

5. firma – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania
przesyłki.

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na
inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy
dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania
przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i
miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru
niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie
dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu
zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia
dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i
miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.sklep.firma-sopel.pl i
następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy
przekazywane są DPD Sp. z o.o. lub INPOST Sp. z o.o.  w postaci etykiety/listu przewozowego będącego
jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju
przesyłki

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być
wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do
systemu księgowego: Fakturownia.pl

 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego
systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora
płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden
sposób dostępne lub przechowywane przez www.sklep.firma-sopel.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania podanych nam danych osobowych stanowi w
tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu zawarcia i wykonania
umowy sprzedaży.

  

2.2.  Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego
otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o
podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe
(marketingowe, promocyjne) od Administratora, z których w każdej chwili możesz
zrezygnować. Podstawę prawną przetwarzania podanych nam danych osobowych
stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane
dotyczą.

 

       2.4. Cel, podstawa, okres i
zakres przetwarzania

2.4.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych
osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych
przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo
jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i
wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to
jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży,
ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.

24.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w
Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w
okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania
danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer
telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami
Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie
jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1
Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
201).

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi
Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią
inaczej).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami
Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

 

3.    Dane pobierane po wejściu na sklep.

 

3.1. Serwer

System informatyczny, z którego korzysta www.sklep.firma-sopel.pl  automatycznie gromadzi w logach
dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.sklep.firma-sopel.pl . Dane te gromadzone są jedynie w
celach statystycznych i dotyczą: IP, adresów pobieranych plików strony czy
adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych www.sklep.firma-sopel.pl.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III
części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów
korygowania błędów systemowych.

 

3.2.  Pliki cookies

www.sklep.firma-sopel.pl  wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji.

  

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu
plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją
przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy
swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików
cookies pochodzących ze sklep.firma-sopel.pl nie możemy zagwarantować jego
poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies,
ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.firma-sopel.pl chciałbyś je skasować,
możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w
plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

3.3. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików
tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia
przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w
jaki odwiedzający korzystają z niego.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na
urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia
raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z
Internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli
będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy
osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3
części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów
korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików
cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę
internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej
przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies
Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklep.firma-sopel.pl

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies
Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.firma-sopel.pl chciałbyś je
skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić
znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

3.4. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików
tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez sklep.firma-sopel.pl
oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z
wykorzystaniem sieci AdWords.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na
urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia
raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z
Internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli
będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy
osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3  części i stanowią jedynie materiał do analizy
statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików
cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja
przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy
swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików
cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklep.firma-sopel.pl 

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies
Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.firma-sopel.pl chciałbyś je
skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić
znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

4. Odbiorcy danych.

 

4.1. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów
biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie sklepu linki
do innych stron internetowych i polityk ochrony prywatności. Administrator nie
odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez
właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy
weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie
decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

4.2.  Możemy także udostępniać
Twoje dane osobowe innym podmiotom FIRMA-SOPEL.PL S.C. ul. Dziecinna 9, 15-786
Białystok NIP 5423293271.  Podmiot ten
pełni w naszej strukturze pewne funkcje, pomagając nam w prowadzeniu naszej
działalności na rzecz klientów.

 

4.3. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam
udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy
takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie
wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce
Prywatności.

4.4. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla
realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez
Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca
oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator
korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.5. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i
nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii
odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to
niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w
zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta
z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi
współpracującemu z Administratorem.

4.6. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być
przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.6.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta,
który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przez firmę kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi,
spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
4.6.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w
przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi
płatności realizowanej przez Klienta.
4.6.3.dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne,
informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie
działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego
pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i
udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.6.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający
Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro
księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.6.5. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu
Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię
to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i
w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego
ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami
prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te
obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym
informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych
reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy
Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 

5.   
 Profilowanie w sklepie
internetowym.

5.1.
Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach
– istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki
prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2.
Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez
Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy
też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym.
Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np.
przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać
zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych
warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo
profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała
skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i
dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.
Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie
konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w
Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii
dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest
posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej
następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

6.    Czas przechowywania Twoich danych.

 

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne,
ale możemy ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których
powinniśmy lub musimy je przechowywać tj. w celu ochrony Ciebie lub
Administratora, dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg i roszczeń
związanych ze sprzedażą towarów lub korzystaniem z usług Administratora, jak
również dla celów archiwalnych, statystycznych, analitycznych.

 

7.    Prawa osoby, której dane
dotyczą.

 

7.1. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie
rejestracji konta lub zapisu na newsletter. Cofnięcie zgody ma skutek od
momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane
przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych
konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

7.2. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych.

Rezygnacja z otrzymywania newslettera będzie dla nas oznaczać Twój
sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże
się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich
danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś
sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących
Ciebie danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy
traktować jako żądanie usunięcia konta i subskrypcji newslettera. Masz prawo
żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a)      wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w
jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b)     Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do
celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)      wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania
Twoich danych w celach marketingowych;

d)     Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem
sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie
niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których
korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych
w następujących przypadkach:

a)      gdy kwestionujesz prawidłowość swoich
danych osobowych;

b)     gdy przetwarzanie Twoich danych jest
niezgodne z prawem;

c)      gdy Twoje dane osobowe przestały być
niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one
potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)     gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania
Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia,
czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw
i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane
osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

7.5. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a)      uzyskać dostęp do swoich danych
osobowych;

b)     uzyskać informacje o celach przetwarzania,
kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o
kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o
zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;

c)      uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

7.6. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych
osobowych. Możesz tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie
sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia
(jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

7.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a
następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych
osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z
żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi
na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli
spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch
miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Możesz
zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

 

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne
prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.     Zmiana polityki prywatności 

Administrator  zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o
ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki
technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać
standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: www.sklep.firma-sopel.pl 

 

9.     Kontakt z nami.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki
Prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, chęci aktualizacji czy
usunięcia danych osobowych lub realizacji innych uprawnień określonych w pkt. 7
powyżej, zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres e-mail: kontaktsopel@gmail.com. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem Sopel
Sp. z o.o., ul. Dziecinna 9, 15-786 Białystok.